Kierownik ds. BHP

Zuzanna Kabelska
WHOOHOO
osoba kontaktowa
Zuzanna Kabelska
STY 29
Podlaskie na stałe Magister
28.02.2019 Job-Nr: 9188291
aplikuj

Zakres obowiązków

Odpowiedzialność za implementację strategii i wdrażanie kultury BHP w organizacji. Zarządzanie działem BHP, zwiększanie świadomości pracowników na każdym szczeblu, a także inicjowanie działań mających na celu poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy.


 • Zarządzanie obszarem BHP w firmie, budowanie kultury organizacyjnej w tym zakresie
 • Zapewnianie bezpieczeństwa pracy w zakładzie produkcyjnym zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz korporacyjnymi
 • Praca przy lokalnych i globalnych projektach jako członek zespołu projektowego
 • Inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Podnoszenie świadomości pracowników w zakresie BHP poprzez przeprowadzanie szkoleń dla wszystkich grup stanowiskowych
 • Bieżąca ocena warunków pracy i wdrażanie wskaźników poprawy bezpieczeństwa pracy  
 • Prowadzenie analiz i ocen ryzyka na stanowiskach pracy i ich aktualizacja
 • Nadzór i zapewnienie wskaźników dotyczących standardów bezpieczeństwa w celu zapobiegnięcia wypadkom
 • Prowadzenie dokumentacji i sporządzanie raportów dotyczących kwestii BHP w organizacji
 • Zapewnienie spełnienia wszystkich prawnych wymagań oraz wewnętrznych regulacji
 • Wsparcie kadry kierowniczej oraz pracowników w odpowiedzi na wszystkie pojawiające się pytania z obszaru BHP

Wymagania

 • Min. 3-letnie doświadczenie na pokrewnym stanowisku w obszarze BHP w firmie produkcyjnej
 • Spełnienie prawnych wymagań dotyczących Inspektorów ds. BHP
 • Wykształcenie wyższe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Bardzo dobra, praktyczna znajomość aktualnych przepisów BHP
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność ustalania wysokiego poziomu standardów oraz celów BHP
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne i współpracy z osobami na różnych szczeblach organizacyjnych
 • Umiejętność prowadzania szkoleń, warsztatów dotyczących tematyki BHP
 • Proaktywne podejście, inicjatywa oraz zaangażowanie we wdrażanie kultury BHP
 • Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach i wymagającym środowisku pracy
 • Znajomość narzędzi IT (MS Office, SAP, Databases)
aplikuj
Current job is not marked as favorite, click to favorite this job