CZE 12
Podlaskie na stałe Magister
12.07.2019 100206485
aplikuj

Firma

Naszym klientem jest międzynarodowa firma budowlana, która realizuje duży projekt drogowy na terenie województwa podlaskiego. W obecnej chwili kończą się prace projektowe i firma uzyska w najbliższym czasie ZRID na realizację prac budowlanych.

Zakres obowiązków

Do podstawowych obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie kontrola i nadzór nad prawidłową realizacją robót budowlanych, zarządzanie zespołem pracowników, przestrzeganie harmonogramu robót, terminowość oraz bieżąca współpraca i koordynacja z generalnym wykonawcą, rozliczanie okresowych przerobów, kosztów budów, prowadzenie kompleksowej dokumentacji budowy i nadzór nad jakością wykonanych robót. 

Wymagania

Doświadczenie zawodowe przy realizacji 1 zadania obejmującego budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. S o wartości robót co najmniej 200 mln PLN netto od rozpoczęcia robót do wykonania zadania na stanowisku/stanowiskach:

- Kierownika Budowy

- Kierownika Robót Drogowych dla odcinka o długości min 4 km

- Lub Kierownika Robót Mostowych dla co najmniej 1 obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A oraz rozpiętości co najmniej 50 m. 

- Lub Inżyniera Kontraktu

Jako wykonanie zadania należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia Świadectwa Przejęcia wg Klauzuli 10.1 WK FIDIC ( dla kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu ( w przypadku zamówień , w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia)


aplikuj
Current job is not marked as favorite, click to favorite this job