Kierownik Robót / specjalność roboty torowe

MAR 21
Wielkopolskie na stałe Magister
20.04.2019 Job-Nr: 9213570
aplikuj

Firma

Nasz klient to międzynarodowa firma budowlana posiadająca w Polsce stabilną pozycję. Firma realizuje wiele projektów infrastrukturalnych w różnych miejscach kraju. W chwili obecnej szukamy Kierownika Robót / specjalność roboty torowe

Zakres obowiązków

 • nadzór i koordynacja realizacji robót torowych lub/i drogowych na budowie
 • przeprowadzanie bieżącej kontroli jakości oraz rozliczania pracy wykonywanej przez podwykonawców lub/i siły własne
 • sporządzanie harmonogramów robót
 • szacowanie i przewidywanie ryzyk w realizacji
 • analiza dokumentacji projektowej, proponowanie rozwiązań zamiennych
 • udział w procesie oferowania i przygotowania do realizacji robót torowych

Wymagania

 • wykształcenie wyższe o profilu technicznym
 • min. 3-letnie doświadczenie na Kierownika Budowy lub Kierownika Robót torowych, w tym doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie torowiska tramwajowego wraz siecią trakcyjną o długości minimum 400 m toru pojedynczego lub minimum 200 m toru podwójnego zawierającego minimum jeden węzeł rozjazdowy,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej lub do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej.
 • umiejętność wyceny robót torowych w oparciu o zasoby własne,
 • doświadczenie w zakresie torowisk tramwajowych (chodzi nam o miasto) realizowanych w różnych technologiach 
 • doświadczenie w bezpośrednim prowadzeniu tego typu robót 
 • samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy
 • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych
aplikuj
Current job is not marked as favorite, click to favorite this job