Głowna Księgowa/ Główny Księgowy (Opole)

MAR 06
Opolskie na stałe Magister
05.04.2019 Job-Nr: 9205973
aplikuj

Firma

Naszym Klientem jest polski odział międzynarodowej grupy. W związku z rozwojem i rozbudową zakładu poszukujemy osoby na stanowisko Głowna Księgowa/ Główny Księgowy. Opolski zakład specjalizuje się w wytwarzaniu aparatury rozdzielczej i sterowniczej.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie pełnej księgowości firmy produkcyjnej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz całości spraw związanych ze zobowiązaniami podatkowymi, ubezpieczeniami i płacami.
 • Organizowanie pracy działu księgowości w Spółce oraz delegowanie zadań podległym pracownikom.
 • Aktualizacja zasad polityki rachunkowości – w tym zakładowego planu kont (uzgadnianie sald kont, zamknięcia miesiąca), zasad obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych, zasad inwentaryzacji oraz instrukcji kasowej.
 • Kontroling merytoryczny i organizacyjny nad pracami księgowymi i kadrowo-płacowymi, w tym sprawowanie kontroli formalno - prawnej, merytorycznej i rachunkowej wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe, pod kątem wymagań stawianych przez ustawę o rachunkowości, obowiązującą w Spółce politykę rachunkową oraz obowiązujące przepisy prawa.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT, VAT, VAT-UE),
 • Sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych (miesięczne rozliczanie okresu obrachunkowego), w tym pełnego rocznego sprawozdania finansowego, raportów, deklaracji podatkowych, sprawozdań statystycznych (INTRASTAT, GUS).
 • Nadzór nad prawidłowym i terminowym regulowaniem zobowiązań publiczno - prawnych (podatki, składki ZUS) oraz reprezentowanie Spółki przed organami kontrolującymi Spółkę w zakresie finansowym i podatkowym.

Wymagania

 • Min. 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej – warunek konieczny.
 • Swobodna komunikacja (w mowie i piśmie) w j. angielski – warunek konieczny
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu rachunkowości/finansów/prawa.
 • Umiejętność prawidłowego interpretowania ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel) oraz programów klasy ERP.
 • Dobra organizacja pracy własnej oraz podległego zespołu.
 • Odporność na stres.
aplikuj
Current job is not marked as favorite, click to favorite this job