MAR 04
Podlaskie na stałe Magister
03.04.2019 Job-Nr: 9205152
aplikuj

Zakres obowiązków

Lokalizacja: woj. podlaskie


Stała współpraca i wsparcie managerów liniowych w realizacji celów biznesowych poprzez współtworzenie i realizowanie polityki HR zgodnie z wyznaczonymi wewnętrznymi celami, wartościami i standardami firmy.


 • Rozpoznawanie i analizowanie potrzeb w obszarze polityki HR dla biznesu
 • Współuczestniczenie w zarządzaniu fabryką i bycie członkiem kadry zarządzającej
 • Prowadzenie i koordynacja procesów selekcji i rekrutacji pracowników
 • Wspieranie managerów liniowych w efektywnym zarządzaniu strukturami organizacyjnymi i zmianami personalnymi
 • Zapewnianie prawidłowego funkcjonowania procesów oceny pracowniczej, określania potencjału pracowników, stawiania celów, planowania ścieżek karier i działań rozwojowych
 • Analizowanie i optymalizowanie kosztów, kształtowanie poziomu i struktury pracowników w poszczególnych działach
 • Implementowanie narzędzi i nowych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
 • Monitorowanie trendów rynkowych, identyfikowanie szans i zagrożeń w obszarze HR
 • Tworzenie raportów i zestawień na wewnętrzne potrzeby organizacji
 • Bieżąca współpraca z działem kadr i płac

Wymagania

 • Min. 5-letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku HR Managera/ HR BP w firmie z branży produkcyjnej
 • Wyższe wykształcenie, preferowane kierunki: zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia, socjologia
 • Doświadczenie w implementacji polityki personalnej oraz projektów w obszarze HR
 • Praktyczna znajomość prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz analityczne
 • Znajomość nowoczesnych narzędzi i trendów w obszarze HR
 • Samodzielność i gotowość do podejmowania decyzji biznesowych
 • Bardzo dobra znajomość narzędzi MS Office 
aplikuj
Current job is not marked as favorite, click to favorite this job