Kierownik Działu BHP (okolice Poznania)

Monika Rodziewicz
WHOOHOO
osoba kontaktowa
Monika Rodziewicz
WRZ 09
Wielkopolskie na stałe Magister
09.10.2020 108126501
aplikuj

Firma

Dla naszego Klienta, firmy z branży produkcyjnej, poszukujemy Kandydata na stanowisko: Kierownik Działu BHP (okolice Poznania)

Zakres obowiązków

·        Realizacja zadań służby BHP, wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów,

·        Przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

·        Sporządzanie raportów oraz prowadzenie wymaganej przepisami prawnymi dokumentacji BHP,

·        Prowadzenie postępowania powypadkowego, raportowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych,

·        Ocena ryzyka zawodowego oraz organizowanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia i bezpieczeństwa pracy,

·        Kontrola przestrzegania przepisów, zasad i obowiązujących wymogów dotyczących BHP oraz ppoż.,

·        Doradztwo w zakresie stosowania przepisów BHP, stały nadzór nad stanem bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie,

·        Współtworzenie wewnętrznych procedur z zakresu BHP i ppoż.,

·        Udział w opracowywaniu planów modernizacyjnych i inwestycyjnych firmy,

·        Budowanie świadomości związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy wśród pracowników.

Wymagania

Klient oczekuje:

·        Wykształcenia wyższego (studia kierunkowe z zakresu BHP),

·        Znajomości języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B1),

·        Doświadczenia w pracy w służbie BHP w dużym zakładzie produkcyjnym,

·        Praktycznej znajomości systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,

·        Bardzo dobrej, praktycznej znajomości wymagań BHP odnoszących się do procesów produkcyjnych.

aplikuj
Current job is not marked as favorite, click to favorite this job