Kierownik Projektu/ Inspektor Nadzoru (Sosnowiec)

Monika Rodziewicz
WHOOHOO
osoba kontaktowa
Monika Rodziewicz
PAŹ 09
Śląskie na stałe Inżynier/Licencjat
08.11.2020 108128991
aplikuj

Firma

Dla naszego Klienta, firmy z branży produkcyjnej, posuzkujemy Kandydata na stanowisko: Kierownik Projektu/ Inspektor Nadzoru (Sosnowiec)

Zakres obowiązków

Zakres obowiązków:

 • odpowiedzialność za koordynację i nadzór nad powierzonym zadaniem inwestycyjnym
 • kontrola prawidłowości przebiegu procesu inwestycyjnego, przygotowanie zapytań ofertowych, weryfikacja ofert pod kątem zgodności z projektem, uzgadnianie zakresu niezbędnych do wykonania robót budowlanych, negocjacje z potencjalnymi Wykonawcami,
 • monitorowanie i nadzór nad realizacją umowy na roboty budowlane we współpracy z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Spółki, a także Kierownikiem Budowy/Robót
 • koordynowanie działań (udział w spotkaniach koordynacyjnych) oraz kontrolowanie prawidłowości i zgodności realizowanych robót z dokumentacją projektową, standardem wykończenia, harmonogramem rzeczowo – finansowym,
 • raportowanie statusu realizowanego projektu w oparciu o ustalony harmonogram rzeczowo-finansowy oraz postanowienia umowy zawartej z Wykonawcami.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • uprawnienia budowlane, inspektora nadzoru - mile widziane
 • min. 3-letnie doświadczenie w koordynowaniu / nadzorowaniu inwestycji budowlanych jako Koordynator Projektu / Kierownik Projektu
 • znajomość obowiązujących przepisów prawa oraz aktualna wiedza techniczna w zakresie budownictwa
 • umiejętność wyceny i szacowania robót budowlanych
 • biegła obsługa komputera, dobra znajomość AutoCAD, MS Office
 • duża samodzielność i dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętności negocjacyjne i komunikacyjne
 • prawo jazdy kat. B

 

aplikuj
Current job is not marked as favorite, click to favorite this job