Kierownik robót sanitarnych

Martyna Mendyka
WHOOHOO
osoba kontaktowa
Martyna Mendyka
CZE 22
Dolnośląskie na stałe Inżynier/Licencjat
22.07.2020 106508251
aplikuj

Firma

Nasz klient to wiodąca firma budowlana i developerska z kapitałem zagranicznym. Firma realizuje jako Generalny Wykonawca projekty w zakresie budownictwa kubaturowego. W związku z nowym projektem w obszarze budownictwa energooszczędnego (budynek pasywny) poszukujemy Kierownika Budowy z doświadczeniem na podobnym projekcie.

Zakres obowiązków

Pełnienie funkcji kierownika robót sanitarnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa budowlanego

Bieżący nadzór i kontrola procesu realizacji robót

Wykonywanie robót zgodnie z umową, projektem technicznym oraz założonym harmonogramem

Zarządzanie oraz współpraca z podwykonawcami i dostawcami w zakresie realizowanych robót

Organizacja i bezpośredni nadzór nad pracą podległych zespołów, w szczególności w zakresie: jakości, terminowości, wydajności i bezpieczeństwa realizowanych robót

Odpowiedzialność za realizację robót zgodnie z przyjętą dyscypliną budżetową

Prowadzenie niezbędnej dokumentacji inwestycji w zakresie powierzonych zadań

Zapewnienie realizacji procesu budowlanego zgodnie z przepisami BHP, inicjowanie działań zapobiegających powstawaniu zagrożeń dla zdrowia i życia podległego personelu


Wymagania

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Doświadczenie zawodowe na stanowisku co najmniej kierownika robót w wyżej wskazanej specjalności na projekcie w ramach którego wykonano stropy grzewczo-chłodzące.


aplikuj
Current job is not marked as favorite, click to favorite this job