Kierownik Robót

SIE 07
Warmińsko-mazurskie na stałe Inżynier/Licencjat
06.09.2019 100249596
aplikuj

Firma

Generalny wykonawca należący do belgijskiego lidera, istnieje na Polskim rynku od ponad 20 lat. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów: przemysłowych, mieszkaniowych i handlowo-usługowych.

Zakres obowiązków

 • Wsparcie Kierownika Budowy (SMC) w zakresie przygotowania i organizacji budowy
 • Ścisła współpraca z Kierownikiem Budowy (SMC) na każdym etapie realizacji inwestycji
 • Nadzór nad realizacją powierzonego odcinka robót w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogramy i plany organizacji robót oraz zgodnie uzgodnieniami z klientem i z wymaganiami prawa budowlanego 
 • Sporządzanie dokumentacji technicznej budowy zgodnie z wymaganiami prawa i Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • Analiza dokumentacji technicznej, przygotowanie zapytań ofertowych dla podwykonawców, opracowanie ofert i budżetów w zakresie nadzorowanych robót budowlanych 
 • Współpraca z podwykonawcami, sprawdzanie zgodności zakresu rzeczowo-materiałowego ujętego w dokumentacji z zakresem kontraktowym oraz kontrola stanu zaawansowania i rozliczanie robót
 • Sprawowanie nadzoru nad jakością i terminowością realizowanych robót (zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi, sztuką budowlaną)
 • Koordynacja i ocena pracy podwykonawców, 
 • Prowadzenie uzgodnień projektowych
 • Przekazywanie uzgodnień technicznych podwykonawcom i dystrybucja dokumentacji technicznej
 • Nadzór nad przygotowaniem dokumentacji powykonawczej i odbiorowej
 • Koordynowanie prac brygad budowlanych i podwykonawców wszystkich branż
 • Zamówienia materiałowe
 • Kontrola dostaw i stanu materiałów na budowie
 • Opracowywanie harmonogramów postępu robót
 • Sporządzanie przedmiarów i wycen robót
 • Nadzór przestrzegania zasad BHP, ppoż. i ochrony środowiska
 • Wsparcie kierownika budowy w zakresie demobilizacji zaplecza budowy po zakończeniu realizacji inwestycji 


Wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne (inżynieria lądowa, budownictwo)
 • Min. 5 lat doświadczenia na przy realizacji inwestycji budowlanych
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej 
 • Znajomość procedur i prawa budowlanego, dokumentacji budowy i obiegu dokumentów 
aplikuj
Current job is not marked as favorite, click to favorite this job