Koordynator BHP

Martyna Mendyka
WHOOHOO
osoba kontaktowa
Martyna Mendyka
WRZ 04
Wielkopolskie na stałe Inżynier/Licencjat
04.10.2020 108126104
aplikuj

Firma

Nasz klient to wiodąca firma budowlana z kapitałem zagranicznym, Firma działa na rynku polskim od wielu lat realizując jako Generalny Wykonawca wiele projektów budowlanych z obszaru infrastruktury, dróg ekspresowych oraz projektów miejskich.

Zakres obowiązków

Opis stanowiska:

·      przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych na realizowanych inwestycjach budowlanych,

·      doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad BHP, organizacji i metod pracy,

·      promowanie kultury i inicjatyw w zakresie BHP,

·      ścisła współpraca z kierownictwem wewnętrznym oraz kierownictwem firm zewnętrznych w celu budowania świadomości w obszarze BHP,

·      wsparcie procesu oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz dla zadania,

·      uczestnictwo w przygotowaniu: planu BiOZ , IBWR,

·      współudział w opracowywaniu, dostosowywaniu i wdrażaniu wewnętrznych procedur, instrukcji i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym regularne raportowanie do centrali,

·      udział w postępowaniu powypadkowym zgodnie z wymaganiami przepisów prawa oraz wewnętrznymi procedurami i standardami,

·      podejmowaniem powypadkowych działań korygujących,

·      raportowanie wypadków oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych,

·      sporządzanie analiz i raportów BHP,

·      uczestnictwo podczas kontroli prowadzonych przez organy zewnętrzne, w tym; PIP, PIS, PSP, UDT,

·      współpraca z działem HR w zakresie terminowej organizacji szkoleń w dziedzinie BHP i szkoleń specjalistycznych, w tym prowadzenie odpowiedniej dokumentacji i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń,

·      organizacja i uczestnictwo w spotkaniach z Kierownictwem Projektu,

·      współpraca z regionalnym i globalnym działem BHP,

·      udział i doradztwo we wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem na kontrakcie,

·      realizacja pozostałych zadań wymienionych w rozporządzeniu w sprawie służby BHP.

Wymagania

Wymagania:

·      wykształcenie wyższe kierunkowe lub podyplomowe w dziedzinie BHP,

·      dobra znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,

·      znajomość pakietu MS Office,

·      wymagane doświadczenie w służbie BHP w branży budowlanej ( min 10 lat) lub na stanowisku koordynatora BHP,

·      umiejętności nawiązywania kontaktu oraz budowania relacji,

·      zdolność analitycznego myślenia,

·      praktyczna umiejętność przygotowania i prowadzenia prezentacji dla pracowników różnych szczebli,

·      odporności na stres i umiejętności funkcjonowania w sytuacjach stresujących,

·      gotowość do sporadycznych wyjazdów służbowych,

·      czynne prawo jazdy kat. B.


Oferujemy:

·      Umowę o pracę na pełen etat,

·      Możliwość zdobycia doświadczenia w międzynarodowym środowisku przy ciekawym, unikalnym projekcie,

·      Opieka medyczna po ukończeniu 1 roku współpracy,

·      Możliwość korzystania z obiektów sportowych w ramach multisport,

·      Dodatkowe szkolenia,

·      Eventy okolicznościowe związane ze świętami polskimi i tureckimi,

·      Owocowe dni.

aplikuj
Current job is not marked as favorite, click to favorite this job