Technik ds. utrzymania budynku i infrastruktury (okolice Tarnowa)

Monika Rodziewicz
WHOOHOO
osoba kontaktowa
Monika Rodziewicz
PAŹ 01
Małopolskie na stałe Inżynier/Licencjat
31.10.2020 108128376
aplikuj

Firma

Dla naszego Klienta, firmy z branży produkcyjnej, poszukujemy Kandydata na stanowisko: Technik ds. utrzymania budynku i infrastruktury (okolice Tarnowa)

Zakres obowiązków

·       Dbałość o majątek nieruchomy (nadzorowanie działań z zakresu ogólnej konserwacji obiektów, remontów i usług utrzymania budynku i infrastruktury, spełnianie wymogów prawa budowlanego);

·       Planowanie i realizacja planów przeglądów okresowych, napraw, konserwacji i modernizacji obiektów budowlanych i infrastruktury obiektowej;

·       Tworzenie i utrzymanie aktualnej dokumentacji majątku nieruchomego;

·       Planowanie i nadzorowanie budżetu utrzymania majątku nieruchomego;

·       Nadzór nad realizacją nowych inwestycji i remontów;

·       Typowanie obiektów/urządzeń do zakupu/remontu oraz organizowanie przetargów;

·       Uzgadnianie zmian zasad użytkowania z władzami oraz nadzór nad ich realizacją;

·       Nadzorowanie prawidłowości i aktualności zezwoleń;

·   Zamawianie niezbędnych usług i sprzętów, koordynowanie pracy dostawców usług utrzymania obiektów dla zapewnienia ciągłości pracy;

·  Tworzenie programów doraźnych/sezonowych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektów (zabezpieczanie przed zimą, przed upałami itp.);

·       Przygotowanie materiałów i danych do planów, sprawozdań, raportów itp.;


Wymagania

·       2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej;

·       Umiejętność współpracy z podwykonawcami zleconych prac (praktyczny nadzór);

·       Umiejętność pracy z dokumentacją techniczną, budowlaną i eksploatacyjną budynków;

·       Praktyczne podejście do wykonywania zadań (mikro zlecenia do wykonywania samodzielnego);

·       Znajomość MS Office, AutoCAD, gromadzenie i analiza zgłoszeń, wydawanie rekomendacji do koniecznych prac;

·       Ogólna znajomość prawa budowlanego;

·       Znajomość języka angielskiego pozwalająca na komunikację i czytanie dokumentacji branżowej;

·       Posiadanie Uprawnień SEP I, II, III gr. (nadzór i eksploatacja);

·       Prawo jazdy kat. B.

·       Silne umiejętności interpersonalne, komunikacyjne i pracy zespołowej;

aplikuj
Current job is not marked as favorite, click to favorite this job