Manager Operacyjny i Wykonawczy (COO)

Martyna Mendyka
WHOOHOO
osoba kontaktowa
Martyna Mendyka
WRZ 08
Mazowieckie na stałe Inżynier/Licencjat
08.10.2020 108126494
aplikuj

Firma

Szukamy osoby, która będzie najbliższym współpracownikiem dyrektora generalnego (CEO). Bedzie egzekwować wyznaczone przez niego plany i realizować cele. Manager operacyjny to połączenie działań bieżących ze strategicznymi. Sprawuje w organizacji nadzór nad finansami, HR, marketingiem, IT, zakupami, administracją, departamentem prawnym.

Zakres obowiązków

1.Zarządzanie i koordynacja działalnością przedsiębiorstwa inwestycyjno-gastronomicznego, nadzorowanie oraz optymalizacja kluczowych procesów operacyjnych spółki

2. Poszukiwanie możliwości zwiększania efektywności wszystkich procesów biznesowych realizowanych przez firmę, oraz analiza i zarządzanie ryzykiem w podległych obszarach tj: wynajem nieruchomości komercyjnych i działalność gastronomiczna.

3. Realizacja celów pod względem wolumenu sprzedaży, produkcji, marży, kosztów i czasu,

4. Nadzór nad bezpiecznym prowadzeniem działań operacyjnych i prawnych spółki w obszarze obsługi nieruchomości komercyjnych i działalności gastronomicznej

5. Przedstawianie Zarządowi Spółki relacji i raportów z prac zarządów wspólnot, relacji z najemcami i wydarzeń mających wpływ na prawa Spółki jako właściciela lokali komercyjnych.

6. Wdrażanie nowoczesnych systemów zarządzania operacyjnego

7. Zarządzanie kapitałem ludzkim i rozwijanie kompetencji podległego zespołu.

8. Organizacja pracy, rozwiązywanie problemów natury technicznej, organizacyjnej i personalnej.

9. Kontrolowanie bieżących kosztów działalności i podejmowanie właściwych działań w kierunku ich minimalizacji,

10. Ścisła współpraca z Zarządem Firmy i raportowanie wyników operacyjnych do CEO.

11. Planowanie strategiczne w zakresie sprzedaży, marketingu, finansów, inwestycji oraz planowanie inwestycji w przyszłości.

12. Okresowa kontrola wykonalności bieżących celów, analiza raportów o sytuacji firmy, jej produktów i usług.

13. Kreacja wizerunku biznesowego marek spółki.

14. Aktywne uczestnictwo w tworzeniu strategii marketingowej (w tym kampanii), w zakresie innowacyjnych pomysłów, oraz unikalnych kreatywnych rozwiązań spełniających cele wizerunkowe firmy. 


Oferujemy:  

 

1. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. 

2. System premiowy. 

3. Niezbędne narzędzia pracy (telefon służbowy, laptop).

4. Prywatną opiekę medyczną. Wymagania

1. Minimum dwuletnie doświadczenie operacyjne w obszarze gastronomii. 

2. Wykształcenie wyższe. 

3. Znajomość j. angielskiego na poziomie minimum B2. 

4. Umiejętność analizy i myślenia biznesowego.

5. Wysokie umiejętności organizacyjne i koordynacyjne. 

6. Pozytywna energia i duże pokłady kreatywnego myślenia.

7. Łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów oraz zdolności PRowe.

8. Postawa nastawiona na wynik, pro aktywność i współpracę.

9. Biegłość w obsłudze MS Office. 

aplikuj
Current job is not marked as favorite, click to favorite this job