Specjalista ds. Ochrony Srodowiska

Martyna Mendyka
WHOOHOO
osoba kontaktowa
Martyna Mendyka
KWI 08
08.05.2020 100321854
aplikuj

Firma

Nasz klient jest dużą międzynarodową firmą w branży budownictwa infrastrukturalnego, która realizuje w Polsce wiele projektów budowlanych jako Generalny Wykonawca w formule Design & Build.

Zakres obowiązków

• Współpraca z organami zewnętrznymi w dziedzinie szeroko rozumianej ochrony środowiska (również uczestniczenie w ewentualnych kontrolach),

• Reprezentowanie firmy na spotkaniach koordynacyjnych z Inwestorem Projektu w zakresie aspektów środowiskowych,

• Wsparcie działu technicznego w zakresie analizy dokumentacji środowiskowej,

• Wykonywanie raportów wymaganych przez RDOŚ, WIOŚ, Wody Polskie, itp, 

• Naliczanie opłat z tytułu korzystania ze środowiska,

• Prowadzenie ewidencji odpadów,

• Śledzenie zmian w przepisów dotyczących ochrony środowiska, informowanie kierownictwa projektu o obowiązkowych zmianach i wprowadzanie ich we właściwy sposób,

• Bezpośrednia współpraca z odpowiednimi i komórkami organizacyjnymi w zakresie spełniania wymogów przepisów ochrony środowiska,

• Prowadzenie inspekcji, badań i sprawozdawczości, a także wydawanie zaleceń i nadzór nad wdrażaniem zmian dotyczących praktyk i procedur ochrony środowiska na placach budowy,

• Przegląd i wdrożenie wewnętrznych procedur firmy w zakresie ochrony środowiska, w tym regularne składanie sprawozdań do centrali,

• Mile widziane doświadczenie w przygotowywaniu wniosków z zakresu ochrony środowiska (dotyczących decyzji derogacyjnych, pozwoleń na usuwanie drzew i krzewów, pozwoleń i wpisów w zakresie gospodarki odpadami),

• W razie potrzeby organizowanie, prowadzenie i uczestnictwo w spotkaniach z kierownictwem projektu dotyczących aspektów środowiskowych,

• Promowanie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska,

• Współpraca i sprawna komunikacja z zespołem zarządzającym projektem w celu rekomendacji najlepszych praktyk w zakresie ochrony środowiska.

Wymagania

• Wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe na preferowanych kierunkach: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, nauki przyrodnicze,

• Znajomość polityki, procedur i dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska,

• Potrafi komunikować się jasno i precyzyjnie, zarówno w formie pisemnej, jak i werbalnej, w języku angielskim,

• Terminowość, regularność, zdolność do samodzielnego planowania i organizowania pracy,

• Odpowiedzialność za wykonane zadania,

• Komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów,

• Doświadczenie w strukturach służb ochrony środowiskowych będzie dodatkowym atutem,

• Biegła znajomość programów Excel, PowerPoint i Word,

• Gotowość do okazjonalnych podróży służbowych.

• Doświadczenie na podobnym stanowisku minimum 3 lata

• Język angielski średniozaawansowany 


aplikuj
Current job is not marked as favorite, click to favorite this job