Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Ogólne informacje dotyczące ochrony danych

1.1 Wprowadzenie

Cieszy nas Państwa zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem i naszymi produktami oraz usługami i chcielibyśmy, aby podczas odwiedzania naszej strony internetowej www.whoohoo.pl czuli się Państwo bezpiecznie w kontekście ochrony swoich danych osobowych. Dlatego temat ochrony danych osobowych traktujemy bardzo poważnie. Oczywiste jest dla nas przestrzeganie postanowień ustawy o ochronie danych takich jak RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innych przepisów prawa dotyczących ochrony danych. Chcielibyśmy, aby wiedzieli Państwo, kiedy i jakie dane pobieramy i do jakich celów je wykorzystujemy. Podjęliśmy określone działania techniczne i organizacyjne, które zapewniają, że przepisy dotyczące ochrony danych są respektowane zarówno przez nas, jak i usługodawców zewnętrznych.

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych prosimy skontaktować się z inspektorem ochrony danych Whoohoo Poland sp zoo 

Whoohoo Poland sp zoo
Inspektor ochrony danych
ul Kazimierza Wielkiego 1
50-077 Wrocław

e-mail: iod@pl.whoohoo.com
 

1.1.1 Dane osobowe
Dane osobowe stanowią informacje pozwalające na określenie tożsamości użytkownika. Należą do nich np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. Podczas korzystania z naszej strony internetowej nie muszą Państwo podawać swoich danych osobowych. W określonych przypadkach wymagamy podania Państwa nazwiska i adresu oraz innych danych po to, aby zrealizować określone usługi. Dotyczy to także np. wysyłki materiałów informacyjnych czy udzielania odpowiedzi na indywidualne zapytania. Stosownie informujemy, jeśli podanie danych jest konieczne. Ponadto zapisujemy i przetwarzamy tylko te dane, które udostępniają Państwo dobrowolnie lub automatycznie. Jeśli korzystają Państwo z usług serwisowych, pobierane są z reguły tylko takie dane, które są konieczne do realizacji usług. Jeśli prosimy Państwa o inne dane, są to informacje dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją określonych usług serwisowych oraz z ochroną własnych, uprawnionych interesów handlowych. Państwa dane nie są sprzedawane ani udostępniane nieuprawnionych osobom trzecim.
Zgodnie z przyjętymi zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, dane wszystkich kandydatów zbierane są w imieniu naszej agencji Whoohoo Poland sp z o.o. do własnego zbioru danych kandydatów do pracy. Od kandydatów zbierane są i utrwalane zgody na przetwarzanie danych w celach rekrutacyjnych, w których zawiera się udostępnianie do danych przyszłych pracodawców w celu zatrudnienia lub realizowania dalszych etapów procedury rekrutacyjnej, co pozostaje w zgodzie z celem zebrania danych oraz co znajduje potwierdzenie w obowiązkach informacyjnych przedstawianych kandydatom.
1.1.2 Prawo do informacji/Prawo do odwołania
W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnej informacji na temat przekazanych nam i zapisanych przez nas danych. Ponadto w każdej chwili i bez podawania przyczyn mogą Państwo odwołać zgodę na pobieranie i zapisywanie swoich danych osobowych. W ramach obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych mogą Państwo także w każdej chwili zażądać zablokowania, skorygowania lub usunięcia pobranych przez nas danych.

W razie potrzeby prosimy o kontakt pod adresem: iod@pl.whoohoo.com

1.1.3 Korekta danych
Prosimy o informację w przypadku, gdyby któreś z podanych i zapisanych przez nas danych utraciły ważność czy też były błędne. W tym celu prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: iod@pl.whoohoo.com

1.1.4 Zmiana naszych postanowień dotyczących ochrony danych
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochroną danych, jeżeli wymaga tego rozwój techniczny. W takich przypadkach odpowiednio dostosujemy także informacje dotyczące ochrony danych. Dlatego też prosimy o zapoznanie się z aktualną wersją naszego oświadczenia o danych osobowych. Aktualną wersję rozpoznają Państwo po dacie podanej na końcu dokumentu.

1.2 Strona internetowa
Podczas odwiedzin naszej strony internetowej pobieramy tylko dane statystyczne dotyczące naszych użytkowników. Dane statystyczne pozwalają wyłącznie na uzyskanie informacji na temat używanej przeglądarki, rodzaju strony i żądanego pliku, a także poprzedniej strony internetowej, z jakiej użytkownik do nas trafił. W ten sposób nie można jednak uzyskać powiązania z poszczególnymi użytkownikami, zwłaszcza informacji na temat adresów IP. Nie jest możliwe sporządzenie na podstawie danych osobowych profili użytkowych, nie leży to także w naszym interesie.

1.2.1 Informacje na temat plików cookie
Na naszej stronie internetowej korzystamy z plików cookie. Cookie to mały plik tekstowy, który przeglądarka internetowa otrzymuje automatycznie z naszego serwera i zapisuje na Państwa komputerze. Państwa prywatność jest jednak chroniona. W żadnym wypadku nie są zapisywane dane osobowe, które umożliwiałyby Państwa identyfikację. Pliki cookie umożliwiają rozpoznanie Państwa podczas kolejnych odwiedzin na naszej stronie internetowej. Nie muszą więc Państwo ponownie wprowadzać tych informacji. Pozwala to na jeszcze lepszą i szybszą realizację usług serwisowych.

Stosujemy dwa rodzaje plików cookie.

Sesyjne pliki cookie: są to pliki tekstowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu do momentu opuszczenia naszej strony internetowej. Innymi słowy: po opuszczeniu naszej strony internetowej pliki cookie są ponownie usuwane i przestają działać.
Stałe pliki cookie: ten rodzaj plików po zakończeniu korzystania i po wylogowaniu z naszej strony nie jest usuwany.
Zapewniamy, że w związku z tym nie pobieramy i nie zapisujemy danych osobowych, takich jak imię i nazwisko czy adres. Ponadto nie mamy technicznych możliwości śledzenia za pomocą plików cookie twardego dysku w Państwa komputerze ani też w żaden inny sposób naruszania Państwa prywatności.
Mogą Państwo także korzystać z naszej strony bez zaakceptowania plików cookie. Jeśli nie chcą Państwo, aby nasza strona rozpoznawała Państwa sprzęt, mogą Państwo odmówić zgody na zapisywanie plików cookie na twardym dysku swojego komputera, w ustawieniach przeglądarki wybierając opcję „Nie akceptuję plików cookie”. Co do szczegółów, odsyłamy do funkcji wykorzystywanych przez daną przeglądarkę.

1.2.2 Linki i odnośniki
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do zewnętrznych stron internetowych („hiperlinki”), które nie wchodzą w zakres odpowiedzialności usługodawcy związanego z niniejszą stroną internetową, jego odpowiedzialność może ograniczać się wyłącznie do takiego przypadku, w którym będzie posiadał on wiedzę o treściach, i będzie miał możliwość zapobieżenia korzystaniu w razie stwierdzenia treści sprzecznych z prawem. Niniejszym wyraźnie oświadczamy, że w chwili umieszczania linku na podlinkowanych stronach nie były publikowane żadne treści sprzeczne z prawem. Usługodawca będący właścicielem tej strony internetowej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne nierozpoznane treści sprzeczne z prawem i/lub błędne w odniesieniu do wszystkich podlinkowanych/powiązanych stron usługodawców zewnętrznych. Nie ma także żadnego wpływu na aktualną i przyszłą organizację, treści czy autorstwo podlinkowanych/powiązanych stron. Dlatego też dystansuje się wyraźnie od wszelkich treści opublikowanych na wszystkich podlinkowanych/powiązanych stronach, które zostały zmienione już po umieszczeniu linku. Stwierdzenie to odnosi się do wszystkich linków i odnośników umieszczonych w ramach własnej oferty internetowej. Nasze oświadczenie o ochronie danych nie obowiązuje na innych stronach internetowych.

1.3 Informacje na temat ochrony dzieci
Od osób poniżej 18 roku życia nie żądamy przekazywania danych osobowych bez uzyskania zgody ich rodziców lub opiekunów. Dane dotyczące dzieci i młodzieży nie są przez nas zbierane i przekazywane osobom trzecim.

1.4 Przepisy bezpieczeństwa
Podjęliśmy odpowiednie działania techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę Państwa danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, manipulacją i nieuprawnionym dostępem. Wszyscy nasi pracownicy oraz wszystkie osoby uczestniczące w procesie przetwarzania danych są zobowiązane do respektowania przepisów  o ochronie danych oraz poufnego traktowania danych osobowych. Podejmowane przez nas działania ochronne będą na bieżąco aktualizowane w zależności od rozwoju technologicznego.

2. Informacje dotyczące ochrony danych dla kandydatów*
W ramach procesu rekrutacyjnego oraz dalszego przebiegu stosunku pracy ze względów operacyjnych i prawnych konieczne jest zapisywanie i ewentualnie wykorzystywanie Państwa danych.

Pobierane i przetwarzane są następujące dane osobowe wymagane do procesu rekrutacyjnego:

nazwisko, imię, adres, numer telefonu, adres e-mail, dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, życiorys, świadectwa, certyfikaty itd.).

Podczas realizacji tych procesów stosujemy się oczywiście do obowiązujących przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). . Państwa dane są traktowane jako poufne. Nasi pracownicy pisemnie zobowiązali się do właściwego postępowania z danymi osobowymi. W niniejszej instrukcji prosimy Państwa w dalszej części o wyrażenie zgody na zapisywanie i korzystanie z Państwa danych osobowych. Poniżej podaliśmy cele, w jakich dane te mają być wykorzystywane: przeprowadzanie i realizacja procesu rekrutacyjnego i ewentualnie związanego z nim dalej stosunku pracy, w tym przekazywanie danych osobom trzecim w wymaganym zakresie, np. ubezpieczeń społecznych, urzędom skarbowym, instytucjom finansowym, jeśli jest to niezbędne do spełnienia ustawowych wymagań. Dotyczy to także sytuacji, w której dane będą udostępniane lub przekazywane dalej w związku z koniecznością przeprowadzenia określonych działań operacyjnych w oddziałach Whoohoo®.
Dane osobowe kandydata/pracownika* są przekazywane klientowi Whoohoo® Poland sp zoo tylko wtedy, jeśli jest to konieczne w celu pośrednictwa związanego z realizacją określonych czynności i/lub projektów. Dotyczy to także sytuacji, w której dane będą udostępniane lub przekazywane dalej w związku z koniecznością przeprowadzenia określonych działań operacyjnych w oddziałach Whoohoo®.

Przyjmujemy, że adres e-mail podany lub stosowany przez Państwa do wysyłania nam dokumentów może być używany do komunikowania się z Państwem. Z reguły Państwa dane są usuwane najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od daty otrzymania Państwa żądania usunięcia. Zasada ta nie obowiązuje, jeśli ustawowe terminy dotyczące przechowywania jeszcze nie upłynęły.

Kandydat/Pracownik* wyraża niniejszym swoją zgodę na to, aby jego dane osobowe wraz ze zdjęciem oraz innymi danymi były umieszczane w bazie danych w oddziałach Whoohoo® i wykorzystywane do wyżej wymienionych celów. Zgoda odnosi się także do automatycznego pobierania i przetwarzania danych.

Oświadczenie to można wycofać, wysyłając odpowiednią informację na adres e-mail: 
iod@pl.whoohoo.com 
Jeśli w określonym przypadku nie możemy zaoferować Państwu danego stanowiska, a z Państwa profilu wynika, że Państwa aplikacja mogłaby być interesująca dla przyszłych ofert pracy, przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres dwunastu miesięcy, po wyrażeniu przez Państwa zgody na zapisywanie i korzystanie z danych.

(*Określenia odnoszą się – również w dalszej części tekstu – do przedstawicieli obu płci).

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych prosimy skontaktować się z inspektorem ochrony danych Whoohoo Poland sp zoo


Whoohoo Poland sp zoo
Inspektor ochrony danych
ul Kazimierza Wielkiego 1
50-077 Wrocław
e-mail: iod@pl.whoohoo.com
 

3. Informacje na temat ochrony danych dla interesantów/klientów
Pobieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe udostępnione nam przez Państwa drogą online wyłącznie do opisanych celów. Bez Państwa zgody dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. Przetwarzanie danych osobowych i przekazywanie ich instytucjom i organom państwowym uprawnionym do uzyskania informacji odbywają się wyłącznie w ramach odpowiednich ustaw, lub jeśli jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie decyzji sądowej. Nasi pracownicy i zatrudniani przez nas usługodawcy są zobowiązani do zachowania tajemnicy i przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych takich jak RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

4. Statystyczna analiza osób odwiedzających stronę
4.1 Google Analytics
Strona ta korzysta z Google Analytics, narzędzia do analizy reklam Google Inc. (Google). Google Analytics stosuje tzw. pliki cookie – pliki tekstowe zapisywane w Państwa komputerze, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje wygenerowane przez pliki cookie dotyczące korzystania przez Państwa z tej strony są z reguły przenoszone na serwer Google w USA i na nim zapisywane. W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na tej stronie Państwa adres IP zostaje wcześniej skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przenoszony jest pełny adres IP i dopiero tam odpowiednio skracany. Na zlecenie właściciela tej strony Google będzie korzystać z tych informacji w celu analizowania korzystania ze strony, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie oraz świadczenia wobec właściciela strony dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony oraz Internetu. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Mogą Państwo nie wyrazić zgody na zapisywanie plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienie w oprogramowaniu swojej przeglądarki; informujemy jednak, że brak takiej zgody może ograniczyć możliwość korzystania z niektórych funkcji dostępnych na stronie. Ponadto mogą Państwo odmówić zgody na pobieranie danych generowanych i pozyskiwanych przez pliki cookie podczas korzystania ze strony (w tym Państwa adresu IP) oraz na przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając ze strony http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de i instalując wtyczkę przeglądarki. Odnośnie dyskusji dotyczących stosowania narzędzi analitycznych przy użyciu pełnych adresów IP chcielibyśmy poinformować, że ta strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()” i dlatego adresy IP przetwarzane są tylko w skróconej formie, aby wykluczyć ryzyko bezpośredniego pozyskiwania danych osobowych.

4.2 Funkcja Facebook Custom Audience tracker
Funkcja Facebook Custom Audience tracker

Ta strona korzysta z funkcji Facebook Custom Audience tracker, narzędzia do analizy reklam. Facebook Custom Audience tracker korzysta z takich narzędzi, jak Pixel, SDKs i APIs (narzędzia Facebook) oraz plików cookie w celu przesyłania danych do Facebook, również za pośrednictwem działań podejmowanych przez użytkowników tej strony (dane dot. zdarzeń). Facebook wykorzystuje otrzymane dane dot. zdarzeń w celu dostarczenia informacji na temat efektywności ogłoszeń reklamowych lub korzystania ze stron internetowych/aplikacji lub przygotowania Custom Audience – narzędzia do kontroli reklam.

Dzięki danym o zdarzeniach możemy lepiej dostosować ogłoszenia reklamowe do potrzeb określonych grup docelowych i zoptymalizować nasze systemy. W związku z kierowaniem treści do określonych grup docelowych oraz optymalizacją Facebook podejmuje następujące działania: (i) Facebook korzysta z danych o zdarzeniach zebranych przez stronę lub aplikacje mobilne w celu optymalizacji ogłoszeń reklamowych dopiero po połączeniu takich danych z innymi danymi, które zostały zebrane przez innych reklamodawców lub osoby trzecie, lub w inny sposób na stronie Facebook oraz (ii) Facebook nie wyraża zgody, aby inni reklamodawcy lub osoby trzecie kierowały swoje reklamy do docelowych grup wyłącznie w oparciu o dane o zdarzeniach, które zostały zebrane na naszej stronie lub przez aplikacje mobilne.

Facebook nie przekazuje danych o zdarzeniach innym reklamodawcom czy osobom trzecim, chyba że uzyska zgodę użytkownika lub też jest do tego zobowiązany przepisami prawa. Facebook zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych o zdarzeniach m.in. poprzez podjęcie technicznych i fizycznych działań zabezpieczających mających na celu (a) zapewnienie bezpieczeństwa i integralności danych na czas przechowywania ich w systemach Facebook oraz (b) ochrony danych przed przypadkowym lub nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianami lub ujawnieniem w obrębie systemów Facebook. Użytkownicy, którzy nie chcą uczestniczyć w procesie śledzenia, mogą w łatwy sposób dezaktywować plik cookie funkcji Facebook Custom Audience tracker, dokonując odpowiednich zmian ustawień w przeglądarce internetowej.

4.3 AppNexus
Strona korzysta z technologii AppNexus Inc., 28 W 23rd Street, 4th floor, New York, NY - 10010, USA. Informacje na temat aktywności związanych z przeglądaniem stron internetowych są zapisywane w celach marketingowych w całkowicie zanonimizowanej postaci i stosuje się do tego tym pliki cookie. Dane osobowe nie są pobierane czy przetwarzane.